jedność w różnorodności

sztuka gdańska we Lwowie

WERNISAŻ 29.07.2016 / 17.00

LWOWSKI PAŁAC SZTUKI

Єдність у різноманітті

ҐДАНСЬКЕ МИСТЕЦТВО У ЛЬВОВІ

29 lipca - 25 sierpnia 2016

29 липня - 25 серпня 2016

Adriana Majdzińska / Адріяна Майдзінська

Adriana Majdzińska

Urodzona w 1973 roku w Słupsku. Rzeźbiarka, zajmuje się rysunkiem, działaniami artystycznymi, inicjatywami społecznymi. W 2000 roku ukończyła wydział Rzeźby ASP w Gdańsku. Od 2006 zawodowo związana z macierzystą uczelnią. W twórczości interesuje ją forma przestrzenna w klasycznym rozumieniu. Pracuje głównie w drewnie, ale stosuje również metal, kamień, beton czy ceramikę. Wybrany materiał zawsze podporządkowuje treści prac. Operuje prostymi, syntetycznymi formami nadając im znaczenie symbolu. Do tej pory swoje prace prezentowała na szesnastu wystawach indywidualnych i ponad sześćdziesięciu wystawach zbiorowych. Zainteresowania muzyczne rozwija współpracując z trójmiejskimi zespołami.

Adriana Majdzińska: „Harmonia między treścią i formą w rzeźbie jest dla mnie najważniejsza. Pracuję nad uzyskaniem tej równowagi do momentu, aż forma stanie się symbolem pojęcia, którego dotyczy.”

Народилася в 1973 році в Слупську. Скульптор, займається малюнком, художньою діяльністю, соціальними ініціативами. У 2000 році закінчила факультет скульптури Академії мистецтв у Гданську. З 2006 року вона працює в рідному університеті. У роботі вона зацікавлена ​​в просторової формі, в класичному розумінні цього слова. Працює в основному з деревом, але й використовує метал, камінь, бетон або кераміку. Обраний матеріал завжди підпорядкований змісту роботи. Вона використовує прості, синтетичні форми надаючи їм значення символу. До цього часу її роботи були представлені ​​на шіст-надцяти приватних виставках і понад шістдесят колективних виставках. Захоплюється музикою, зокрема в рамках співпраці з труйміськими гуртами.

Адріана Майдзінська: "гармонія між змістом і формою скульптури є найважливішим для мене. Я працюю над отриманням цього балансу, поки форма не стає символом ідеї, до якої вона відноситься ".