jedność w różnorodności

sztuka gdańska we Lwowie

WERNISAŻ 29.07.2016 / 17.00

LWOWSKI PAŁAC SZTUKI

Єдність у різноманітті

ҐДАНСЬКЕ МИСТЕЦТВО У ЛЬВОВІ

29 lipca - 25 sierpnia 2016

29 липня - 25 серпня 2016

Czesław Podleśny / Чеслав Подлєсьни

Czesław Podleśny

Urodzony w 1959 roku w Rybniku. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. Od 1980 do 1982 studiował na Wydziale Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie ASP). Od 1982 do 1985 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, również na Wydziale Rzeźby. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. S. Kulona otrzymał w 1985. Jest współzałożycielem (wraz z Jerzym Foberem i Andrzejem Szarkiem) grupy artystycznej „…Kim jesteś”. Trzykrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. Był nauczycielem w Liceum A. Kenara w Zakopanem oraz rezydentem amerykańskich uczelni Maryland Institute College of Art w Boltimore, gdzie prowadził zajęcia ze studentami oraz Clay Studio Philadelphia oraz Pottery School Tuscarora Nevada. Uczestniczył w wielu wystawach i sympozjach rzeźbiarskich, m.in. w USA, Korei Południowa, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Austrii i Rosji. Jego prace znajdują się w muzeach w Polsce, Korei Południowej, Rosji i w zbiorach prywatnych.

Czesław Podleśny: Codzienność jest dla mnie tak samo istotną inspiracją do tworzenia, jak dla innych wielkie wydarzenia światowe. Przechodzień zagadnięty przeze minie jest równie ważny, jak spotkanie z prezydentem lub królem i mam nadzieję, że wszyscy odnajdują kawałek siebie w moich pracach.

Народився в 1959 році в Рибніку. Випускник Національної школи образотворчих мистецтв імені А.Кенара в Закопаному. З 1980 по 1982 рік він навчався на факультеті скульптури в Державній академії образотворчих мистецтв у Гданську (нині ASP). З 1982 по 1985 рік він навчався в Академії образотворчих мистецтв у Варшаві, а також на факультеті скульптури. Диплом з відзнакою в проф. С. Кулон отримав в 1985 році. Є одним із засновників (разом з Єжи Фоберем і Анджеєм Шаркем) мистецької групи "... Хто ти?". Триразовий стипендіат Міністерства культури і мистецтв. Він працював учителем в ліцеї А.Кенара в Закопаному і резидентом американських університетів Меріленд Інститут Коледж мистецтв в Балтіморі, де він викладав студентам і у Філадельфії на студіях та в Гончарній школі Тускарора Невада. Він брав участь у багатьох виставках і симпозіумах скульптури, в тому числі у США, Південна Корея, Італія, Німеччина, Іспанія, Австрія і Росія. Його роботи знаходяться в музеях Польщі, Південної Кореї, Росії та в приватних колекціях.

Чеслав Підлісний: Кожен день для мене є настільки ж важливим джерелом натхнення для творчості, як і для інших великих світових подій. Перехожий задумається над тим, що пройти через це так само важливо, як зустрічі з президентом або королем, і я сподіваюся, що всі віднайдуть часточку себе в моїй творчості.