jedność w różnorodności

sztuka gdańska we Lwowie

WERNISAŻ 29.07.2016 / 17.00

LWOWSKI PAŁAC SZTUKI

Єдність у різноманітті

ҐДАНСЬКЕ МИСТЕЦТВО У ЛЬВОВІ

29 lipca - 25 sierpnia 2016

29 липня - 25 серпня 2016

Przemysław Łopaciński / Пшемислав Лопацінський

Przemysław Łopaciński

Urodził się w 1971 roku w Gdańsku. Absolwent i wykła-dowca na Wydziale Malarstwa gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Prowadzi Pracownię Rysunku. Artysta sztuk wizualnych; malarz, rysownik, twórca obiektów przestrzennych i instalacji multimedialnych. Inicjator, kurator i organizator wystaw zbiorowych. Ma w dorobku wiele pokazów autorskich i grupowych w Polsce i zagranicą, m.in.: w Turcji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Tajwanie. Uczestnik i laureat konkursów krajowych i międzynarodowych oraz stypendysta Miasta Gdańska.

Przemysław Łopaciński: Twórczość jest procesem, który zawsze zaczyna się w umyśle twórcy a kończy w zrozumieniu odbiorcy. Po drodze jest dzieło, i nikogo ani niczego w tej relacji nie można pominąć. Buduję wnętrza, do których drzwi są zamknięte, buduję i takie, które można zwiedzać przemierzając kolejne pokoje. Jedne są masywne jak mury zamku a drugie chwieją się i drgają przy najmniejszym podmuchu wiatru… Słyszę nieraz, że się odgradzam od odbiorcy, ale słyszę też, że pozwalam mu na więcej niż by chciał; że mi na nim nie zależy albo że się zbytnio spoufalam. Rację mają i jedni i drudzy bo jednoznaczność jest wrogiem sztuki. Poza tym piszę i to bezpośrednio na obrazach bo wierzę w siłę, uniwersalizm i skuteczność przekazu, jaką daje słowo. W moim przekonaniu tekst jest jak fotografia – przyciąga czas i zatrzymuje go, ale gdy współistnieje z obrazem uwalnia się i wytwarza nieograniczone przestrzenie pojmowania.

Він народився в 1971 році в Гданську. Випускник і викладач на факультеті живопису в Академії мистецтв у Гданську. Працює в Студії Малюнку. Візуальний художник; живописець, рисувальник, творець просторових об'єктів і мультимедійних інсталяцій. Ініціатор, куратор і організатор виставок. Він провів багато персональних і групових виставок в Польщі та за кордоном. Зокрема в: Туреччині, Великобританії, Іспанії, Франції, Німеччинї, Тайвані. Учасник і лауреат державних та міжнародних конкурсів, а також стипендіат міста Гданська .

Пшемислав Лопацінський: Творчість є процес, який завжди починається у свідомості творця і закінчується в розумінні спостерігача. На шляху є діяльність, і кого-небудь або що-небудь в цьому відношенні не слід випускати з уваги. Я будую інтер'єр, де двері закриті, будую, і ті, які можна відвідати в обхід через іншу кімнату. Деякі з них, як масивні стіни замку та інші, які розгойдуються і вібрують при найменшому пориві вітру ... Я чую, що іноді відокремлює мене від спостерігача, але я чую також і те, що я дав йому більше, ніж він хотів; що я не залежу від нього, або що занадто багато фамільярності. Вони обидва мають рацію, тому що однозначності є ворогом мистецтва. Однак пишу і то безпосередньо на картинах, тому що я вірю в силу, універсалізм та ефективність передачі, що дає слово. На мій погляд, текст як фотографія - привертає до себе час і затримує його, але коли він співіснує із зображенням, то вивільняється і виробляє нескінченні простори розуміння.