jedność w różnorodności

sztuka gdańska we Lwowie

WERNISAŻ 29.07.2016 / 17.00

LWOWSKI PAŁAC SZTUKI

Єдність у різноманітті

ҐДАНСЬКЕ МИСТЕЦТВО У ЛЬВОВІ

29 lipca - 25 sierpnia 2016

29 липня - 25 серпня 2016

Rafał Borkowski / Рафал Борковський

Rafał Borkowski

Urodził się w 1973 roku w Gdańsku. Tu ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni Orłowie (dyplom z form użytkowych w pracowni Janiny Bruzdowicz). W tym czasie rozbudowywał swoją pasję w pracowni rysunku Katarzyny Misztal i Henryka Cześnika. W 1996 rozpoczął studia w Instytucie Sztuk Wizualnych w Orleanie we Francji; dyplom (2000) pod opieką prof. Gerarda Boisard. W czasie studiów odbył kilka podróży do Nowego Jorku, gdzie współpracował z młodymi nowojorskimi artystami. Obecnie jest profesorem rysunku w Wyższej Szkole Sztuki i Designu w Orleanie, gdzie łączy swoją pasję do sztuki z pracą akademicką.

Rafał Borkowski: Od początku mojej pracy miałem silną potrzebę rozwinięcia dużej i zróżnicowanej gamy narzędzi graficznych, artystycznych i intelektualnych. Moim celem i ambicją jest stworzenie języka graficznego przekraczającego granice dzięki otwarciu na nowe media artystyczne oraz ciągłym rozwijaniu uniwersalnego aspektu rysunku.

Він народився в 1973 році в Гданську. Тут він закінчив Школу образотворчих мистецтв, в Гдині Орлові (диплом зі створення композиційних форм в лабораторії Яніни Бруздовіч). У той же час він також розвивав свою пристрасть у студії малюнку Катажини Мішталь та Генрика Чесніка. У 1996 році він почав свої дослідження в Інституті образотворчих мистецтв в Орлеані у Франції; отримав диплом (2000) під керівництвом проф. Жерарда Буазар. Під час навчання він відправився в Нью-Йорк, де він працював з молодими художниками у Нью-Йорку. В даний час він професор живопису в Школі мистецтв і дизайну в Орлеані, де він поєднує в собі пристрасть до мистецтва з його науковою роботою.

Рафал Борковський: З самого початку моєї творчості, у мене була сильна потреба в розробці великого і різноманітного спектру графічних інструментів, художніх та інтелектуальних. Моя мета і ціль полягає в створенні графічної мови, яка розширює межі широко відкриті для нових художніх засобів передачі інформації та безперервний розвиток універсального аспекту малюнка.